Vastuullinen pelaaminen

Rahapelien pelaaminen on hauskaa ja tuo arkeen sopivasti jännitystä, ja sitä onkin harrastettu jo tuhansien vuosien ajan. Siinä pelaajat pääsevät nauttimaan erilaisista peleistä panostaessaan rahaa jonkin tietyn tuloksen puolesta ja saavat samalla mahdollisuuden voittaa hieman ylimääräistä taskurahaa. Tällaisenaan rahapelit ovat erinomaista ajanvietettä ja niiden pariin on mukava palata aina silloin tällöin.

Valitettavasti monien pelaajien kohdalla rahapeliharrastus on kuitenkin ylittänyt tämän hauskan, keveän jännityksen rajan. Suurien voittojen mahdollisuus saattaa houkutella pelaajan koukkuun pelikortteihin ja noppiin. Kun pelaaminen ylittää kohtuullisuuden rajat, ennemmin tai myöhemmin se muuttuu hallitsemattomaksi. Tällöin kerran niin hauskasta harrastuksesta tuleekin vaarallinen pakkomielle – peliriippuvuus pääsee syntymään.

Mitä on peliriippuvaisuus

Peliriippuvuus (ludomania) on eräänlainen toiminnallinen riippuvuus, häiriö impulssien hallinnassa, jonka vuoksi henkilö jatkaa pelaamista sen haitallisista seurauksista huolimatta. Peliriippuvuuden haitat koskettavat vahvasti henkilön omaa arkea, mutta vaikuttavat merkittävästi myös hänen läheistensä elämään.

Peliriippuvuuden oireet ovat moninaiset. Ne voivat vaihdella henkilöittäin ja riippuvat myös siitä, minkälaisesta peliriippuvuudesta on kyse. Pakonomainen pelaaminen alkaa viihdyttävänä, normaalina harrastuksena, mutta luisuu nopeasti ongelmapelaamisen puolelle. Riski siihen on suuri erityisesti isojen voittojen jälkeen.

Toisin kuin yleisesti luullaan, osa ongelmapelaajista ei menetä kokonaan kykyään hallita pelaamista. Osa heistä saattaa edelleen pystyä päättämään, milloin pelata rahapelejä ja milloin ei. Ne saattavat silti häiritä normaalia arkea, milloin voidaan puhua peliriippuvuudesta.

Yleisiä peliriippuvuuden tyyppejä

Peliriippuvuus voi esiintyä monissa eri muodoissa. Niille on hankalaa piirtää tarkkoja rajoja, sillä jokaisen pelaajan lähtötilanne ja resurssit ovat erilaisia. Yhdistävä tekijä on kuitenkin aina se, että pelaamiseen liittyy pakottavia tunteita ja tarpeita. On tärkeää tarkkailla säännöllisesti omia pelitottumuksia ja -käyttäytymistä, jotta mahdolliseen luisuun voidaan havahtua ajoissa. Tästä alta voit tutustua yleisimpiin ongelmapelaamisen tyyppeihin.

Pakonomainen pelaaminen

Pakonomainen pelaaminen on vakava peliriippuvuus, joka voi aiheuttaa syvää vahinkoa henkilölle monilla eri elämän osa-alueilla. Pakonomainen peluri ei kykene enää hallitsemaan impulssejaan. Vaikka hän tietää, että pelaaminen vaikuttaa negatiivisesti omaan talouteen, päivittäiseen arkeen ja läheisiin, hän ei silti pysty vastustamaan pelihimoaan. Tämä saattaa koetella rajoja todella rankasti niin ihmissuhteissa kuin omassa mielenterveydessä. Pakonomainen pelaaja menettää helposti oman talouden hallinnan, sillä hän on valmis panostamaan valtavia rahamääriä tietäen, ettei voisi niitä oikeasti hävitä.

Maratonpelaaminen (Binge gambling)

Binge gambling on termi, jota lainataan englannin kielestä, ja sitä on hankalaa suomentaa suoraan. Binge-ilmiötä voidaan kuvata vaikkapa ahmimisena tai maratonina – olet saattanut törmätä siihen esimerkiksi syömishäiriöistä puhuttaessa tai vähemmän negatiivisessa yhteydessä tv-sarjojen maratonkatselussa.

Binge-pelaajaa voidaankin luonnehtia pakonomaiseksi pelaajaksi, joka pystyy kontrolloimaan jollain tasolla omia impulssejaan. Parantumista ajatellen on erityisen tärkeää ymmärtää binge-pelaajan riippuvuuskausien vaihtelu. Hän saattaa viettää viikkokausia tai parhaimmillaan kuukausia ilman minkäänlaisia oireita peliriippuvuudesta. Kun hän sitten päättää istahtaa rahapelin ääreen, pääsee pakonomainen pelaaminen valloilleen. Tässä vaiheessa pelaamista on erittäin hankalaa enää pysäyttää, vaan se saattaa jatkua pitkiäkin kausia.

Ongelmapelaaminen

Ongelmapelaaminen on hieman hankalammin tunnistettavissa, sillä se ei ole yhtä pakottavaa kuin vakavammat peliriippuvuuden tyypit. Tämä ei tee siitä kuitenkaan vähemmän haitallista. Ongelmapelaaja ajattelee rahapelejä suuren osan ajastaan ja yrittää paikata kohtaamiaan tappioita pelaamalla lisää. Tätä kutsutaan niin sanotuksi voittojen jahtaamiseksi.

Pelinongelmasta kärsivä haluaa pelata vähemmän ja yrittää hallita pelihimoaan. Hän kuitenkin kadottaa pelihuumassa vastuullisen pelaamisen punaisen langan helposti. Tämän johdosta hän pelaa pidempään ja käyttää enemmän rahaa kuin olisi alun perin tahtonut. Pidemmän päälle tämä alkaa vaikuttamaan heidän omaansa sekä läheisiensä elämään kielteisesti.

Peliriippuvuuden oireet ja tunnusmerkit

Rahapeliriippuvuutta on monia muita riippuvuuksia hankalampi havaita ulkopuolelta, sillä se ei jätä juurikaan fyysisiä merkkejä. Johtolangat ovat paremmin piilossa, peliriippuvaisen kätkettävissä. Tämän vuoksi monet peliriippuvaiset jatkavat tuhoisaa toimintaansa pitkäänkin ennen kuin kukaan kiinnittää siihen huomiota. Pakonomainen pelaaminen alkaa ennemmin tai myöhemmin näkymään melko selkeästi, mutta erityisesti ongelma- ja binge-pelaajaa voi olla erittäin hankalaa tunnistaa.

Rahapeliriippuvuutta voidaan mitata esimerkiksi DSM-5:llä eli psykiatristen häiriöiden diagnoosijärjestelmällä. Se on määrittänyt listan erilaisia peliriippuvuuden oireita, ja sen mukaisesti vähintään neljästä listan oireesta kärsivä on uhkapeliriippuvainen. Tutustu oirekuvauksiin alapuolelta:

 • Levoton tai hermostunut olo, kun yritetään pelata vähemmän tai lopettaa pelaaminen
 • Usein toistuneet epäonnistumiset, kun pelaamista pyritään hallitsemaan, vähentämään tai lopettamaan
 • Jatkuva pelaamisen ja seuraavan panostuksen ajattelu tai suunnittelu
 • Pelaamisen aiheuttama ahdistuneisuus, masentuneisuus, stressi tai syyllisyys
 • Voittojen jahtaaminen, eli hävittyjen rahojen tavoittelu lisää pelaamalla
 • Rahapelaamisen piilottelu läheisiltä joko asioita pimittämällä tai valehtelemalla
 • Pelaamisesta johtuvat ongelmat suhteissa tai työpaikalla
 • Rahan lainaaminen pelaamiseen

Nämä oireet antavat hyvin kuvaa siitä, mihin suuntaan oma pelaaminen on menossa ja saattavat olla merkki peliriippuvuudesta. Niiden ei tulisi kuitenkaan korvata ammattilaisen diagnoosia. Mikäli tunnistat itsessäsi neljä listan oireista, hae apua mielenterveysalan ammattilaisilta. Heidän avullaan saat selvitettyä, kärsitkö peliriippuvuudesta vai voiko kyseessä olla jokin muu mielenterveydellinen häiriö, johon on syytä puuttua. Peliriippuvuudesta kärsivät henkilöt joutuvat usein kohtaamaan muitakin mielenterveyden haasteita, kuten masennusta, päihdeongelmia tai bipolaarisia mielialahäiriöitä. On tärkeää selvittää, mikä on syy ja mikä seuraus, jotta hoito saadaan onnistumaan.

Syitä peliriippuvuuden takana

Uhkapeliriippuvuuden syitä on tutkittu jonkin verran, mutta tarkkoja aiheuttajia ei vielä tunneta. Tiedetään kuitenkin, että peliriippuvuuden syntyyn vaikuttavat monet tekijät. Näitä ovat esimerkiksi erilaiset mielenterveyden ongelmat, epätoivoinen tarve rahalle ja kohdalle osuneet isot voitot peliharrastuksen alussa.

Biologiset tekijät

Peliriippuvuuden takaa löytyy myös biologisia syitä – itse asiassa nämä kuuluvat suurimpiin syihin ongelmapelaamisen syntymisessä. Aivojen reagointia rahapelivoittoihin on mitattu tieteellisissä tutkimuksissa, ja on havaittu, että voiton osuessa kohdalle ne tuottavat samanlaisen neurologisen vasteen kuin kokaiiniriippuvaisen aivot huumeannosta ottaessa. Muita biologisia pakonomaiseen pelaamiseen yhdistettyjä syitä löytyy serotoniinin eli hyvän olon kemikaalin ja noradrenaliinin eli stressihormonin puutteista. Lisäksi tietty geeniperimä saattaa altistaa yleisesti riippuvuushäiriöille – peliriippuvuus mukaan lukien.

Psykologiset tekijät

Rahapeliongelman kehittymiseen voi vaikuttaa myös se, miten yksilö itse kokee ja käsittää uhkapelaamisen. Yksi suurimmista peliriippuvuuden syntymistä edistävistä tekijöistä on niin sanottu voittojen jahtaus, josta puhuimmekin lyhyesti jo ylempänä. Se tarkoittaa sitä, että pelaaja ei suostu hyväksymään tappiollista tulosta, vaan yrittää paikata sitä aina vain uusilla pelikierroksilla.

Tämä kierre sokaisee näkemästä jatkuvan panostamisen todellisia vaikutuksia ja saa pelaamisen nopeasti muuttumaan ongelmalliseksi. Seurauksena voi olla vääristynyt, ylenpalttisen optimistinen kuva rahapeleistä. Tällöin voittoon uskotaan vakaasti, vaikka takana olisi jo pitkä tappioiden sarja.

Myös se, että rahapelit voisivat teoreettisesti syytää jatkuvasti voittoja, voi altistaa henkilöä peliriippuvuudelle. Tämä korostuu erityisesti sellaisissa peleissä, joissa pelinkulku on nopeatempoista, eikä tulosta ei tarvitse odotella. Tällaisia ovat esimerkiksi kolikkopelitautomaatit.

Iso voitto heti ensimmäisillä pelikerroilla voi olla onnenpotku tai kirous, sillä monet peliriippuvaiset ovat jääneet koukkuun juuri sitä kautta. Ensimmäinen voitto – varsinkin jos se on suurikokoinen – voi luoda liian positiivisen kuvan pelaamisesta. Tällöin henkilö jatkaa aina vain pelaamista toivoen, että kohdalle osuu uusi isokokoinen voitto. Jossain vaiheessa voittoa aletaan toivomaan siksi, että tappioita on jouduttu kärsimään jo paljon, ja tällöin ollaankin jo voiton jahtaamisen kierteessä. Pahimmillaan voittoja aletaan hamuamaan nostamalla panostuksen määrää, mikä vain syventää kierrettä.

Sosiaaliset tekijät

Peliriippuvuus voi laueta myös sosiaalisista syistä: esimerkiksi stressaava elämäntilanne, työn menetys, epätoivoinen tarve rahalle sekä masennus ovat jotain näistä tekijöistä. Sosiaalisista syistä rahapeliriippuvuus voi periytyä samaan tapaan perheessä kuin vaikkapa köyhyys tai päihdeongelmat. Taustalla ei ole tällöin välttämättä geneettisiä tekijöitä, vaan perintö on suoraa johdannaista joko tapojen opettamisesta tai vaikutusalttiudesta. Samoin ystävien runsas pelaaminen ja helposti saatavilla olevat rahapelimahdollisuudet voivat edesauttaa peliongelman syntymisessä.

Tietyt lääkkeet

Joskus peliriippuvuus voi päästä laukeamaan myös tiettyjen lääkkeiden sivuvaikutuksena. Esimerkiksi eräät antipsykoottiset lääkkeet sekä dopamiiniagonistit on yhdistetty tutkimuksissa kohonneeseen ongelmapelaamisen riskiin. Tämä ei kuitenkaan ole kovin yleinen peliriippuvuuden syy.

Tunnista peliriippuvuus ajoissa

Peliriippuvuus kehittyy pikkuhiljaa ja usein huomaamatta, minkä vuoksi ongelma saatetaan havaita vasta, kun se on päässyt luisumaan jo vakavammalle tasolle. Se saattaa tarkoittaa esimerkiksi jo valtaviksi kertyneitä velkasummia, menetettyä työpaikkaa tai jopa rikollisiin toimiin sortumista – kaikki tämä pelaamisen tähden.

Onneksi peliriippuvuuteen kuitenkin liittyy ennemerkkejä, jotka on mahdollista tunnistaa ennen kuin ajaudutaan näin vakaviin tilanteisiin. Kun tunnet nämä merkit, pystyt arvioimaan objektiivisesti omaa pelaamistasi ja tunnistamaan mahdolliset ongelmakäyttäytymisen piirteet. Ei tietenkään riitä, että vain tunnet merkit – sinun tulee myös tarkastella ja arvioida omaa käyttäytymistä säännöllisesti.

Luettelimme aiemmin peliriippuvuuden mahdollisia oireita. Mikäli tunnistat niistä yhtäkään itsessäsi, on syytä tarkastella tilannetta tosissaan. Ensimmäinen ja tärkein askel peliriippuvuudesta irtautumista kohti on ongelman myöntäminen. Useat peliriippuvaiset henkilöt kieltävät koko asian huolimatta siitä, että merkit voivat olla hyvin selkeät. Jos siis tunnet viettäväsi liikaa aikaa tai käyttäväsi liikaa rahaa nettikasinoilla, on hyvä hetki pistää jarru päälle. Samoin läheisten ilmaisemaa huolta kannattaa kuunnella, sillä usein he huomaavat ongelman ennen kuin riippuvainen itse onnistuu myöntämään sen olemassaolon.

Peliriippuvainen saattaa yrittää selittää ja järkeillä ongelmapelaamiseen liittyviä asioita. Hän koettaa ehkä peittää ongelmaa ja saada tilanteen vaikuttamaan niin kuin se olisi hallinnassa. Kaikkein hankalimmissa peliriippuvuuden tyypeissä tämä ei ole enää mahdollista, mutta peliongelman lievemmissä tapauksissa peittely voi onnistua hyvinkin. Peliriippuvuudesta kärsivän on kuitenkin hyvä muistaa, että tämä vain pitkittää sekä mutkistaa ongelmaa tehden siitä selviämisen hankalamammaksi.

Näin pelaat vastuullisesti

 1. Pidä pelaaminen hauskana
  Pelaamisen tulisi aina pysyä rentona hauskanpitona. Älä pelaa, kun olet vihainen tai hermostunut. Muista myös pitää alkoholin tai muiden huumausaineiden käyttö tiukasti erossa pelipöydistä!
 2. Pidä kiinni budjetista
  Ennen pelaamisen aloittamista päätä itsellesi budjetti ja pidä siitä kiinni. Tämä auttaa sinua voittamaan enemmän ja murehtimaan vähemmän. Asetta budjetti realistisiin rajoihin ja sen täyttyessä lopeta pelaaminen.
 3. Muista, että talo voittaa aina
  Voittaminen tuntuu mukavalta, mutta niin ei tapahdu aina. Rahapeleissä etu on matemaattisesti laskettuna aina kasinon puolella. Pidä siis hauskaa, mutta pelaa vain rahoilla, jotka sinulla on varaa myös hävitä.
 4. Aseta itsellesi aikaraja
  Rahapelejä pelatessa aika lentää kuin siivillä ja joskus sen kulua voi olla hankala huomata. Aseta pelituokiollesi aikaraja joko kasinon turvallisuustyökalujen tai vaikkapa oman kännykän avulla. Kun aikaraja tulee vastaan, laita pelit kiinni siltä erää.
 5. Pidä välillä taukoa
  Rahapelien jännitys voi kaapata mukaansa liiankin tiukasti, ja välillä onkin hyvä pitää kunnon tauko pelaamisesta. Voit sulkea pelitilisi ennalta määritellyn jakson ajaksi ja palata sitten takaisin pelien pariin hyvällä mielellä.
 6. Hae apua
  Jos olet huolissasi itsesi tai läheisesi pelaamisesta, voit hakea apua suomalaisista tukijärjestöistä, kuten Peluurista. Monilla sivustoilla on myös mahdollista suorittaa itsearviointitestejä, joilla voit kartoittaa omaa pelikäyttäytymistä.

Auta itseäsi toipumaan

Jos peliriippuvuus on jo päässyt kehittymään, älä lannistu, sillä se on mahdollista voittaa. Ihan ensimmäiseksi lähdetään liikenteeseen ongelman myöntämisestä – tämä on tärkein askel. Sitten vain kääritään hihat ja aletaan tehdä töitä riippuvuuden päihittämiseksi. Kamppailu voi olla pitkä, mutta pitämällä tarvittavista toimenpiteistä kiinni tulet poistumaan kentältä voittajana. Tässä on asioita, joilla voit auttaa itseäsi peliriippuvuuden selättämisessä:

 • Harrasta rahapelaamisen sijaan muita asioita, jotka antavat sinulle nautintoa ja jännitystä. Esimerkiksi vauhdikkaat urheilulajit tai jännittävät elokuvat voivat toimia. Tärkeintä on se, että nautit aidosti valitsemistasi aktiviteeteista.
 • Mikäli pelaaminen on sinulle keino stressin tai tylsyyden poistamiseen, etsi tilalle terveellisempiä keinoja ikävystymisen estämiseen ja tunteiden hallintaan.
 • Joskus pelaamisen takana on yksinäisyys. Etsi uusia tapoja tavata ihmisiä: liity järjestöön, lähde kuntosalille tai mene katsomaan jalkapallomatsia porukan mukana.
 • Pidä läheiset tilanteen tasalla. Peliriippuvuus on viheliäinen ongelma, jota vastaan kamppailu voi olla väsyttävää. Kun tiedotat läheisiäsi tilanteestasi ja keräät ympärillesi tukiverkon, taistelu muuttuu hieman helpommaksi.
 • Tarkista elämäntapasi. Peliriippuvuuteen saattaa liittyä tietynlainen elämäntyyli, jota seuraamalla löydät itsesi riskitilanteista yhä uudestaan. Ystävät saattavat pelata paljon tai vaikkapa jokin tietty aika päivästä voi olla pyhitetty juuri pelaamiselle. Kun rikot nämä rutiinit, peliriippuvuudesta on helpompi pyristellä irti.
 • Kokeile uusia asioita, tapaa uusia ihmisiä. Pyri viemään huomiosi muualle rahapeleistä hankkimalla elämääsi uutta sisältöä. Opettele vaikka soittamaan kitaraa tai harjoittele jokin muu uusi taito, käy viikonloppureissuilla, kirjoita blogia tai pyydä työkaveria kahville.
 • Hae vertaistukea. Toinen saman kamppailun läpi käynyt henkilö tietää, mitä peliriippuvuus voi olla. Kamppailusta selvinneet toimivat inspiraationa ja valavat rohkeutta sekä antavat neuvoja matkalla vielä oleville. Peliriippuvaisille tarkoitettuja vertaistukiryhmiä löytyy ympäri kotimaatamme: esimerkiksi Pelirajaton tarjoaa monenlaisia vertaistukipalveluita peliriippuvuuden kanssa taisteleville.

Peliriippuvuuden hoitokeinoja

Peliriippuvuudesta eroon pääseminen voi olla hankalaa, mutta se ei ole missään tapauksessa mahdotonta. Vaikka virallista, takuuvarmaa keinoa riippuvuuden hoitoon ei olekaan olemassa, monet erilaiset keinot auttavat peliriippuvaista eteenpäin. Voit tutustua niihin alta tarkemmin.

Terapia

Yksi tehokkaaksi havaittu apukeino riippuvuuden hoitamisessa on psykoterapia. Sitä voidaan käyttää riippuvuudesta eroon pääsyyn sekä ehkäisemään uudelleen lankeamista. Ammattitaitoinen psykiatri tai terapeutti voi antaa neuvontaa, jonka avulla ongelmapelaaja osaa parantaa tottumuksiaan ja käyttäytymistään. Erityisen hyvin tämä toimii silloin, jos pelaaminen on seurausta jostain toisesta mielenterveyden ongelmasta, kuten masennuksesta tai ahdistuksesta. Terapian auttaa selvittämään kummankin ongelmista.

Lääkitys peliongelmaan

Pääpaino taistelussa peliriippuvuutta vastaan on muissa keinoissa, mutta tietyillä lääkkeillä voidaan pyrkiä vähentämään pelihimoa. Eräät masennuslääkkeet sekä kouristuslääkkeet ovat antaneet lupaavia merkkejä hoitomuotoina peliriippuvuutta vastaan. Niiden avulla voidaan lieventää halua kokeilla onnea rahapeleissä nettikasinoilla tai muilla pelipaikoilla.

Peliongelmien yleisyys

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL teetätti vuonna 2019 tutkimuksen, jossa se mittasi suomalaisten pelikäyttäytymistä ja ongelmapelaamista. Sen mukaan riskitasolla pelaaminen on vähentynyt, mutta peliongelmat ovat silti edelleen yleisiä. Tutkimukseen osallistui yhteensä 3 994 suomalaista, joista lähes 80 % oli pelannut jotain rahapeliä viimeisen kuluneen vuoden aikana. Lähes 30 % vastaajista oli pelannut rahapelejä viikoittain.

Tutkimuksesta selvisi, että 11 % suomalaisista oli pelannut viimeisten 12 kuukauden aikana riskitasolla. Tällä tarkoitetaan sellaista rahapelaamista, joka on aiheuttanut yksittäistä haittaa. Usein tämä pelaaminen on myös edeltänyt varsinaisen rahapelinongelman kehittymistä. Viimeisen tutkimusta edeltävän neljän vuoden aikana voitiin kuitenkin havaita riskitason pelaamisen vähentymistä. Tämä koski sekä suomalaisia miehiä että naisia.

Vaikka riskitason pelaaminen onkin vähentynyt, se ei ole vaikuttanut varsinaiseen ongelmapelaamisen yleisyyteen. Tutkimuksen mukaan noin kolme prosenttia suomalaisista kamppailee jonkin asteisen rahapeliongelman kanssa. Väestöön suhteutettuna tämä tarkoittaa noin 112 000 suomalaista. Näistä noin puolet – 1,4 % eli noin 52 000 henkilöä – kärsi ongelmapelaamisen vakavimmasta muodosta eli peliriippuvuudesta.

Iso osa suomalaisista siis pelaa rahapelejä, ja suurin osa onnistuu pitämään rahapelit hallinnassa. Erilaisista peliongelmista kärsii silti suurehko joukko suomalaisia, ja apua onkin tarjolla sitä kaipaaville. Mikäli sinusta tuntuu, että kuulut tähän joukkoon, tärkeintä on, ettet jää yksin ongelmasi pariin. Tukea on saatavilla – ota apu vastaan.

Peliriippuvuus voi johtaa vakaviin seuraamuksiin

Peliriippuvuus heikentää elämän laatua monella tapaa. Sillä on sekä lyhytkestoisia että pitkäkestoisia negatiivisia vaikutuksia pelaajan ja hänen läheistensä elämään. Osa näistä ovat ilmeisempiä, toiset taas vaativat hieman syvemmälle sukeltamista.

Taloudelliset ongelmat

Harmittavan yleinen seuraus peliriippuvuudesta on se, että ongelmapelaajan talous joutuu syvään kriisiin. Pelaajalle voi kertyä merkittävän kokoisia velkoja, ja joskus hän voi pelata jopa katon päältänsä. Koko pelaajan omaisuus on vaarassa, mutta se ei jää siihen – myös perhe, ystävät ja kollegat joutuvat riskin alle. Pahimmillaan ongelmapelaaja voi käyttää työpaikan varoja pelaamiseen, mikä johtaa suurella todennäköisyydellä oikeuden eteen, jopa vankilaan. Vähintäänkin tiedossa on työpaikan menetys.

Ihmissuhteiden ongelmat

Peliongelmainen ei ole ainoa, joka kärsii tilanteesta – myös heidän läheisensä ja perheensä joutuvat kokemaan peliriippuvuuden negatiiviset vaikutukset. Aihetta koskevissa tutkimuksissa on ilmennyt, että ongelmapelaajien lapset saattavat kärsiä myös perheväkivallan eri muodoista. On myös todennäköisempää, että heille kehittyy riippuvuuksia tai mielenterveyden ongelmia myöhemmällä iällä.

Mielenterveyden ongelmat

Pakonomainen pelaaminen johtaa monesti psykologisiin ja henkisiin ongelmiin. Tämä on seurausta siitä, että peliongelma vaikuttaa sekä henkilön tapaan elää että ajatella. Mielenterveyteen liittyvät ongelmat puolestaan voivat aiheuttaa hankaluuksia sosiaalisessa elämässä ja kireyttä ihmissuhteissa. Peliriippuvuus voi aiheuttaa masennusta ja ahdistusta, ja pahimmillaan se saattaa ajaa itsetuhoisiin ajatuksiin.

Miten auttaa peliriippuvaista läheistä

Kuten aiemmin kerrottu, peliriippuvuuden merkkejä on mahdollista peitellä melko pitkälle. Tämän vuoksi edes läheiset perheenjäsenet eivät välttämättä huomaa peliongelmaa ennen kuin se on päässyt kehittymään jo syväksi. Tässä on muutamia merkkejä, jotka voivat viitata mahdolliseen sinulle läheisen henkilön peliongelmaan:

 • Hän valehtelee sinulle pelaamisestaan
 • Hän käyttää enemmän aikaa rahapeleihin kuin ihmissuhteiden hoitamiseen
 • Hän vihjailee itse pelaavansa liikaa tai kertoo suoraan ongelmasta
 • Hän lainaa rahaa usein ja myy tavaroita ilman järkevää syytä (tämä tulee ottaa erityisen vakavasti, jos henkilö on pelannut paljon jo aiemmin)
 • Hän viettää entistä enemmän aikaa pelien parissa ja kuluttaa niihin enemmän rahaa
 • Hän käyttää rahaa pelaamiseen, vaikka laskuja on maksamatta

Nämä ovat merkkejä siitä, että läheiselläsi on peliongelma. Kun joudut kohtaamaan tämän tilanteen, olisi erittäin tärkeää, ettet tuomitse tai ivaa läheistäsi hänen peliriippuvuutensa vuoksi. Se tekee avun pyytämisen vain hankalammaksi. Samoin kaikenlainen uhkailu on hyödytöntä – se vain saa läheisesi piilottamaan ongelmansa sinulta.

Ihan ensimmäiseksi sinun kannattaakin hankkia tietoa siitä, mitä peliriippuvuus on ja mitä se merkitsee ongelmapelaajalle itselleen. Osoite, että olet valmis tukemaan taistelussa irti rahapeliriippuvuudesta, mutta älä kuitenkaan tarjoa taloudellista apua. Läheisen hädän katsominen vierestä ilman konkreettista apua voi tuntua pahalta. Muista kuitenkin, että jos maksat peliriippuvaisen henkilön velkoja tai tuet häntä muulla tapaa taloudellisesti, hänelle tarjoutuu mahdollisuus jatkaa omaa haitallista toimintaansa vain pidempään.

Voit sen sijaan auttaa läheistäsi hallitsemaan itse paremmin talouttaan. Kannusta häntä hakeutumaan terapiaan ja ottamaan yhteyttä velkajärjestelyyn, jonka kautta alkaa purkamaan kertynyttä vyyhtiä.

Auta hakeutumaan hoitoon

Usein peliongelmaisen henkilön on hankala myöntää ennen prosessin alkua, että tarvitsee apua. Joissain tapauksissa he saattavat jo itse tajuta tarvitsevansa sitä, mutta eivät silti pysty hakeutumaan hoitoon. Tällöin läheisten apu on kullanarvoista. Puhu peliriippuvaiselle läheiselle ja kerro, kuinka hänen pelaamisensa on vaikuttanut omaan elämääsikin. Pyydä myös muita peliriippuvaisen lähellä olevia ihmisiä keskustelemaan hänen kanssaan.

Tehtävä ei ole helppo, sillä peliriippuvainen on hauraassa tilassa, eikä tuomitsevasta ja hyökkäävästä asenteesta ole apua. Läheisen tulisi yrittää ymmärtää ongelmapelaajan tilannetta ja pysyä positiivisena hänen rinnallaan. Mitä isompi tukiverkko saadaan mukaan, sitä paremmin peliriippuvaista voidaan auttaa.

Joskus voit auttaa peliriippuvaista paremmin, kun puhut ensin itse ammattilaisille. Voit vaikkapa kilauttaa neuvontapuhelimeen tai kysyä vinkkejä peliriippuvaisten tukichateistä. Peliriippuvuuden hyvin tuntevat ammattilaiset osaavat antaa sinulle konkreettisia vinkkejä ja neuvoja siitä, kuinka sinun kannattaa käsitellä läheisesi rahapeliongelmaa. Yksi maksuttomia palveluja tarjoavista järjestöistä on Peluuri (0800 100 101).

Pidä huoli myös omasta jaksamisesta

On ensisijaisen tärkeää, että peliongelmainen ei ole vastuussa yhteisen kotitalouden raha-asioista. Esimerkiksi vuokran ja laskujen maksamisen jatkuvuus tulee varmistaa, jotta perhe ei joudu kärsimään liiallisesti peliriippuvuuden seuraamuksista. Voi olla järkevää evätä peliriippuvaiselta pääsy yhteisille tileille ja luottokorteille.

Läheisen peliongelma voi olla todella raskasta käsiteltävää myös muille kuin itse riippuvaiselle. Omaisten onkin hyvä purkaa tuntojaan ja hakea vertaistukea samalla lailla. Monet peliriippuvaisten tukijärjestöistä tarjoavat tukea riippuvaisen lisäksi perheelle ja läheisille – sitä kannattaa ottaa vastaan.

Älä jää yksin itsetuhoisten ajatusten kanssa

Itsetuhoiset ajatukset hiipivät yleisemmin peliriippuvuudesta kärsivien mieleen. Mikäli sinulla on itsemurhaan viittavia ajatuksia, hae heti apua maksuttomista puhelinpalveluista. Huomaatko läheisessäsi masentuneisuuden merkkejä tai peruuko hän jatkuvasti tapaamisia kanssasi? Kysy neuvoja, miten toimia. Alla on tahoja, joihin voit olla yhteydessä, olipa kyseessä oma hätäsi tai läheisesi.

 • Suomen Mielenterveys Ry: kriisipuhelin toimii suomen kielellä ympäri vuorokauden numerossa 09 2525 0111. Ruotsiksi apua saa ma-ke klo 16–20 ja ti, to ja pe klo 9–13 numerossa 09 2525 0112
 • Tuki.net: löydät sivustolta Sekasin-chatin, jossa voit keskustella elämän haasteista arkipäiviin klo 9–24 sekä viikonloppuisin klo 15–24
 • Psykiatrinen päivystysnumero 24/7: 116 117
 • Akuutissa hätätilanteessa voit myös soittaa yleiseen hätänumeroon 112

Tukea peliriippuvaisille

Apua peliriippuvuuteen on tarjolla: ympäri Suomea löytyy erilaisia organisaatioita, jotka auttavat mielellään. Löydät näistä järjestöistä vertaistukea, ryhmätapaamisia, terapiaa, neuvontaa ja joissain tapauksissa myös tiukempia hoito-ohjelmia, joita saatetaan tukea lääkityksellä. Tässä on muutamia suomalaisista järjestöistä, jotka auttavat ongelmapelaajia pysyttelemään kaukana pelipöydistä:

 • Peluuri: puhelinneuvontaa, chat-palveluja, vertaistukea, apua talouden selvittämiseen, terapiaa, tietopankki ja paljon muuta
 • Pelirajaton: vertaistukipuhelin, vertaistukiryhmiä, kokemusasiantuntijoita, läheisten voimaviikonloppuja ja paljon muuta
 • Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry: ehkäisevää tukitoimintaa, tukea muutokseen
 • Tiltti: tietoa sekä tukea pelaamisen hallintaan

Lähes jokaiselta suuremmalta paikkakunnalta löytyy jonkinlaisia riippuvuuden voittamisessa auttavia palveluja. Jos omalta paikkakunnaltasi ei löydy fyysistä käyntiosoitetta, tarjolla on onneksi kattavasti verkkopohjaista apua. Tärkeintä on, että päätät muutoksen tulevan – se on mahdollista.